Terapi

Sanserne i kroppen

Jeg arbejder ud fra en somatisk og neurobiologisk forståelse af, at traumer og stressreaktioner ”bor” i kroppen, og kommer til udtryk i “indre kropslige sansninger” og følelseserindringer, som vi ikke nødvendigvis er klar over stammer fra noget “gammelt”.

Sommerfugle i maven. En klump i halsen. Trykken for brystet. Snurren i hænderne. Sitren ned af rygsøjlen. Boblen af glæde. Stiv af skræk. Let om hjertet…
Vores sprog er fyldt med velkendte udtryk, der beskriver oplevede kropslige sansninger, hvorpå vi kobler følelser og forståelser af oplevelser, tanker, errindringer, mennesker og situationer etc. Det er med disse sansninger som omdrejningspunkt, vi, i samarbejde og i ganske “almindelig” samtaleterapi, vil arbejde hen mod bedre balance og mere tilpashed i livet.

Hvor mange terapeutiske former retter opmærksomheden mod reflektioner om, hvad klienten føler og tænker om ting, så vil vi, sammen, lægge vægten på at udforske det, du mærker i kroppen. Dette vil være et løbende fundament, både når vi snakker om det, der er svært, men især også ting, der får dig til at have det godt inden i – dine ressourcer. Terapien er traumeinformeret, og vil være en bevidst vekslen mellem det svære og det lette, og vi vil berøre det svære, i tilpassede doser, og på den måde styrke din evne til at berolige og regulere dig selv.

Det autonome nervesystem

Det autonome nervesystem er, ligesom vores indre kropslige sansninger, et ufravigeligt og gennemgående element i behandlngen. De to ting hænger nært sammen, og danner grundlag for vores følelser, tanker og vores adfærd. I terapien går vi således et spadestik dybere, og undersøger og arbejder med fundamentet for, hvordan vi går og har det. Vores tilstande i det autonome nervesystem kan reguleres via konkrete øvelser og via det gennemgående terapeutiske arbejde. Målet er at lære at regulere sig ud af tilsande, som vi kender som “kamp, flugt og kollaps/frys”, og som kommer til udtryk som angst, vrede, depression, overtænkning, følelsløshed etc. Målet er også at skabe mere fleksibilitet i nervesystemet, så vi ikke så let bliver overvældet.

Traumeinformeret terapi, altså ingen retraumatiseringer

I takt med, at du udvider dit tolerancevindue og din evne til selvregulering, vil vi bevæge os roligt hen mod emner, sansninger, minder og lignende, der før har være for svære for dig at arbejde med og/eller at rumme. Vejen, retningen og tempoet finder vi sammen og løbende. Mit vigtigste fokus vil som udgangspunkt være at sætte rammen for, at du kan føle dig tryg, og derefter at hjælpe dig til udvikling og forløsning af stressreaktioner og traumer. Altså til at skabe balance i og med dig selv. Traumer kan have mange udtryk; fx. angst, udfordringer i de nære relationer, depression, misbrug, tab af koncentration, følelsesløshed og meget andet. Dette, uden du skubbes ud, hvor du ikke kan bunde, og risikerer retraumatisering.

At lære at forstå, hvorfor vi reagerer som vi gør

Et andet vigtigt fokus i terapien er at forstå, hvad der sker i kroppen og hjernen, når vi mennesker traumatiseres, og når vi mærker noget inden i, som vi reagerer på og nogle gange skræmmes af. Derfor vil jeg, løbende i terapien, lære dig om, hvordan dit nervesystem fungerer. Det er nemlig her, i det autonome nervesystem, det hele foregår. Det er det, der holder på traumet, når vi ikke har kunnet forløse det selv, og det er det, vi skal arbejde med, for at finde tilbage til selvregulering og balance. Et vigtigt led i din udvikling er, at du forstår, hvad der foregår inde i dig. Terapien er altså ikke noget, jeg gør ved dig, men dig selv, der lærer om dig selv, og, i samspil med mig, udvikler din egen regulering og resiliens.

Samarbejde

Og det vil være et samarbejde. Terapien er ikke noget, jeg gør ved eller for dig, men jeg vil fungere som en guide, hjælper og lærer. Og jeg vil tilbyde mig selv i det tilknytningsarbejde, der ofte vil være gennemgående i terapien. Selve arbejdet, og derfor også effekten, er dit og din egen fortjeneste.

Mens terapien, i sin form, er ganske “almindelig” samtaleterapi, tager jeg primært udgangspunkt i den forståelse, som tilgangen Somatic Expriencing (udviklet, og benyttet i mange årtier, af Peter A. Levine MD.) bidrager med. Se video-introduktion her.

Illustration: @lugret_illustrations